IAU BRONZE līmeņa Rīga-Valmiera 107km dalībnieki ziedos mazajam Gustavam

Gustavs Mārcis Spilva ir astoņus gadus vecs puika no Vecpiebalgas, viņa kustības no dzimšanas ir ierobežotas, tāpēc labdarības skrējiensoļojuma “Rīga-Valmiera” dalībnieki un brīvprātīgie palīgi sadarbībā ar fondu “Ziedot.lv” vāks līdzekļus

Labdarības skrējiensoļojumā Rīga-Valmiera triumfē Kumpiņš un Džaviza

Līgosvētkos aizvadītajā ultragarajā skrējienā Rīga-Valmiera piedalījās 138 dalībnieki, no kuriem 107 kilometrus visātrāk veica Ainārs Kumpiņš (8:10:50) un Diāna Džaviza (9:26:49), labojot vairākus rekordus. Sešu gadu laikā kopš atjaunošanas, skrējiens

Rīga-Valmiera 2019

Labdarības ultra skrējiens "Rīga-Valmiera 107km" 2019. gadā risināsies 22. jūnijā. Valstī emocionālākajā skrējienā sadarbībā ar Ziedot.lv rehabilitācijas centru Poga vāksim līdzekļus mums zināmās Undīnes ārstēšanai un noskaidrosim Latvijas čempionus 100

Rīga-Valmiera 2018 informatīvais biļetens

Sacensību dalībnieces un dalībnieki, lūdzu, iepazīstieties ar svarīgu informāciju par skrējienu Rīga-Valmiera. Kas jāzina skrējiensoļojuma „Rīga – Valmiera” dalībniekam? Par obligātā ekipējuma pozīciju ķimeņu sieru. Sacensību nolikums nav joks, un

Rīga-Valmiera dalībnieki un brīvprātīgie ziedos piecgadīgās Kristas veselībai

Sadarbībā ar fondu “Ziedot.lv” skrējiensoļojuma Rīga-Valmiera dalībnieki un brīvprātīgie palīgi ceturto reizi vāks ziedojumus kāda Vidzemes bērna ar kustību traucējumiem veselības uzlabošanai. Valsts simtgadē, kad 107 kilometru skrējiens vasaras saulgriežos

Sākums / Latvijas izlase / Dalībnieku atlase uz PČ

Dalībnieku atlase uz PČ

Taku ultramaratona pasaules čempionāta atlases noteikumi

NOLIKUMS

1. Mērķis

1.1 Nolikuma pamatmērķis ir izveidot atlases sistēmu (turpmāk – Atlase), kas ļauj izvēlēties pēc iespējas spēcīgāku un konkurētspējīgāku Latvijas izlases sastāvu Taku ultramaratona pasaules čempionātam (turpmāk – Čempionāts), ko katru gadu rīko Starptautiskā Ultramaratonistu asociācija (The International Association of Ultrarunners (IAU)).

1.2 Nolikums nosaka konkrētus Atlases kritērijus un noteikumus, pēc kuriem dalībnieki tiks atlasīti un iekļauti Latvijas izlasē.

1.3 Atlases papildus mērķis ir popularizēt ultra taku skriešanu skrējēju vidū, veicinot tos piedalīties atbilstošās sacensībās, kā arī veicināt Latvijas čempionāta taku skriešanā popularitāti un konkurences līmeni.

2. Dalībnieki un drošība

2.1 Ievērojot demokrātiju, Atlasē var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas pilsonis.

2.2 Atlases dalībniekam ir jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu uz Čempionāta norises dienu.

2.3 Pieteikšanās Atlasē ir brīvprātīga, un dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai, kā arī apņemas ievērot sacensību noteikumus un nolikumu.

2.4 Dalībnieki apzinās un uzņemas pilnu atbildību par iespējamām traumām sacensību laikā.

3. Latvijas izlase un tās Atlases kritēriji

3.1 Latvijas izlases sastāvu veido deviņi vīrieši un deviņas sievietes.

3.2 Atlasei automātiski kvalificējas iepriekšējā gada Latvijas čempioni (sieviete un vīrietis) taku ultramaratonā.

3.3 Pārējos Atlases dalībniekus atlasa saskaņā ar Starptautiskās Taku Skriešanas Asociācijas (International Trail Running Association) (turpmāk – I-TRA) snieguma indeksu (performance index), kas atrodams I-TRA mājaslapā www.i-tra.org.

Lai kvalificētos Atlasei:
3.4.1 Minimālais nepieciešamais snieguma indekss vīriešiem ir 640, sievietēm 500.
3.4.2 Ja Čempionāta distance ir līdz 70 kilometriem, finišētas vismaz vienas sacensības ar minimālo I-TRA izturības (endurance) līmeni 3, kas ir ekvivalents 50 km trasei ar 2000 augstuma metriem, bet ar noteikumu, ka sacensības ir notikušas pēdējo 3 kalendāro gadu laikā uz Atlases brīdi (15.janvāri).
3.4.3 Ja Čempionāta distance ir virs 70 kilometriem, finišētas vismaz vienas sacensības ar minimālo I-TRA izturības (endurance) līmeni 4, kas ir ekvivalents 70 km distancei ar 2000 augstuma metriem, bet ar noteikumu, ka sacensības ir notikušas pēdējo 3 kalendāro gadu laikā uz Atlases brīdi (15.janvāri).

3.5 Latvijas čempioni taku ultramaratonā ir Atlases saraksta pirmie numuri. Pārējos dalībniekus Atlases sarakstā sarindo saskaņā ar I-TRA snieguma indeksu dilstošā secībā, dalībniekam ar lielāko punktu skaitu ieņemot augstāku vietu sarakstā. Sievietēm un vīriešiem veido atsevišķus Atlases sarakstus.

3.6 Gadījumā, ja diviem vai vairākiem Atlases dalībniekiem ir vienāds I-TRA snieguma indekss, augstāk tiek vērtēts tas dalībnieks, kurš pēdējais ir sasniedzis savu augstvērtīgāko I-TRA snieguma indeksa rezultātu. Ja šis rezultāts ir sasniegts vienlaicīgi, augstāk tiek vērtēts tas dalībnieks, kurš pēdējais ir sasniedzis savu otru augstvērtīgāko I-TRA snieguma indeksa rezultātu. Ja arī šis rezultāts ir sasniegts vienlaicīgi, starp dalībniekiem ar vienādo I-TRA snieguma indeksu, tiek veikta izloze ar kuras palīdzību noskaidro to, kurš Atlases sarakstā būs augstāk.

4. Atlases kārtas

4.1 Atlases pirmo kārtu veic saskaņā ar I-TRA snieguma indeksu uz attiecīgā gada 15. janvāri. Visus pretendentus, kuri ir kvalificējušies Atlasei, informēs trīs dienu laikā, nosūtot e-pastu.

4.2 Uzrunātie pretendenti var pieteikties uz vietu izlasē līdz attiecīgā gada 31.janvāra plkst. 23.59, nosūtot apstiprinošu atbildi uz izsūtīto e-pastu. Atbildes nesniegšana noteiktajā termiņā ir uzskatāma par atteikumu no dalības Čempionātā.

4.3 Katra dzimuma sešus Atlases sarakstā augstāk esošos pretendentus, kuri būs snieguši pozitīvu atbildi noteiktajā termiņā, iekļaus Latvijas izlases sastāvā dalībai Čempionātā.

4.4 Latvijas izlases dalībnieka pienākums ir iespējami īsā laikā informēt, ja traumas vai kādu citu negaidītu apstākļu dēļ viņa dalība Čempionātā nav iespējama.

4.5 Atlases otro kārtu veic saskaņā ar I-TRA snieguma indeksu 60 dienas pirms Čempionāta.

4.6 Visus pretendentus, kuri būs kvalificējušies Atlases otrajai kārtai, informēs, nosūtot e-pastu. Uzrunātajiem pretendentiem ir iespēja pieteikties uz vietu izlasē līdz e-pastā norādītajam termiņam, nosūtot apstiprinošu atbildi uz izsūtīto e-pastu. Atbildes nesniegšana noteiktajā termiņā ir uzskatāma par atteikumu.

4.7 Otrajā Atlases kārtā atlasa nepieciešamos dalībnieku skaitu tā, lai Latvijas izlasē, kopā ar pirmo Atlases kārtu būtu deviņas sievietes un deviņi vīrieši.

4.8 Ja pēc abām Atlases kārtām Latvijas izlases dalībnieku skaits kādā no dzimumiem ir mazāks par deviņiem dalībniekiem, Latvijas izlase uz Čempionātu dodas nepilnā sastāvā.

4.9 Izņēmuma gadījumā var rīkot papildus Atlases kārtu, ja pēc pirmajām divām Atlases kārtām nav izdevies atrast vismaz trīs Latvijas izlases dalībniekus katram dzimumam. Papildus Atlases kārtas mērķis ir nodrošināt trīs Latvijas izlases dalībniekus katram dzimumam. Šādu papildus atlasi veic balstoties uz sportiskajiem principiem, par pamatmērķi izvirzot Latvijas izlases konkurētspēju Čempionātā.

5. Organizatoru atvēlētās apmaksātās vietas

5.1 Gadījumā, ja Čempionāta organizatori nodrošina apmaksātas dalībnieku vietas (viesnīcas izmaksas), pa vienai no tām piešķir katra dzimuma aktuālajam Latvijas čempionam taku ultramaratonā. Godīgas konkurences nolūkā, šis noteikums stājas spēkā ar 2018.gada Taku ultramaratona Latvijas čempionātu un būs spēkā sākot no 2019. gada Čempionāta Atlases.

5.2 Gadījumā, ja kāds no aktuālajiem Latvijas čempioniem taku ultramaratonā atsakās no dalības Čempionātā, apmaksāto dalībnieka vietu sadala vienmērīgi starp visiem Latvijas izlases dalībniekiem, kas apstiprinājuši savu dalību Čempionātā.

5.3 Atlikušās apmaksātās vietas sadala līdzvērtīgi starp trīs labākajiem dalībniekiem katrā dzimumā, kas ir apstiprinājuši savu dalību Čempionātā Atlases pirmajā kārtā, un starp tehniskā atbalsta cilvēkiem trasē, ja tādi ir, bet ne vairāk kā diviem šādiem tehniskā atbalsta cilvēkiem uz Latvijas izlasi.

5.4 Otrajā Atlases kārtā atlasītie dalībnieki nevar pretendēt uz 5.2. punktā atrunātajām apmaksātajām vietām Čempionātā.

6. Kontaktinformācija

6.1 Visas situācijas, kas nav atrunātas nolikumā, risina un gala lēmumu pieņem Biedrība “Ultrataka”.

6.2 Sīkāka informācija, precizējumi – rakstot uz sarakste@ultrataka.lv.

Top